Lobbing a public affairs pro nás představují dvě rozdílné kategorie. Oblast public affiairs jde za horizont lobbingu.

Lobbing vnímáme jako přirozenou součást demokratického procesu a prosazování postojů jednotlivých subjektů působících v rámci demokratické společnosti. Klientům přinášíme znalost politického systému a zákonodárných procesů, které jsou základem pro pozitivní profesionální ovlivňování lokální i evropské legislativy.

 

H. de Balzac řekl:
„Představte si svítilnu! Ať je sebelépe umělecky a zajímavě zdobena, především musí svítit.“
A tým come2us k tomu dodává:
„Ano, obsah je základ, ale nezapomeňte ho dobře zabalit. Mohlo by se stát, že se k obsahu nikdo nedostane.“

-- H. de Balzac