Největší hodnotou společnosti není technika či know-how, to jsou věci, které nemohou existovat samy o sobě. Lidé jsou poklad všech podnikatelských úspěchů. Žádná ze světových ani lokálních tradičních či nových značek by neexistovala nebýt stovek těch neznámých, kteří značkám pomáhají růst.

Vytvoříme pro Vás nástroje, které Vám umožní vést správnou komunikaci se svými zaměstnanci a i prostřednictvím těchto nástrojů dosahovat lepších pracovních výsledků a vyšší efektivity. Vytvoříme nástroje, které Vám pomohou:

  • vybudovat odborné informační kanály
  • poskytovat zaměstnancům i další informace rozšířené o společenskou stránku
  • nastavit profesionální individuální osobní komunikaci s každým zaměstnancem

Základní nástroje, které Vám k tomu nabídneme, jsou:

  • odborné vnitropodnikové konference
  • instruktážní videa
  • intranetové řešení
  • týmové odborné výjezdy včetně možnosti budování vztahů v týmech či v celé společnosti
  • interní časopisy či newslettery
  • projekty orientované na společenskou zodpovědnost firmy propojenou s aktivitami a zájmy zaměstnanců
  • společenské akce včetně zapojení rodinných příslušníků či zaměřených na budování komunitních vztahů

Jednou z klíčových skupin, se kterými musí vedení společnosti profesionálně komunikovat, jsou i zaměstnanci. Interní komunikace je tak klíčovou formou sdělování a sdílení firemních informací, která vede k dosažení obchodního úspěchu.

Připravíme a zrealizujeme pro vás plán interní komunikace, jehož základem bude celofiremní komunikační a obchodní plán společnosti. Identifikujeme nejefektivnější nástroje komunikace, a to od těch nejmodernějších, jako je využití platforem sociálních sítí či mobilní aplikace přes standardní, které představují například newslettery a tištěné časopisy až po tak standardní, avšak velice účinné nástroje, jako jsou nástěnky nebo celofiremní soutěže a teambulidingy.

SCHÉMA INTERNÍ KOMUNIKACE

Zdroj: vlastní zpracování come2us

„Život je vyvození dostatečných závěrů z nedostatečných premis.“

-- S. Butler